Møt vårt Klimadata API

Hjelp dine kunder å ta mer bærekraftige valg!

Møt vårt Klimadata API

Hjelp dine kunder å ta mer bærekraftige valg!

Har dere en kundeflate?

Da kan vi gjennom våre API – Ducky Data, hjelpe deres kunder eller medlemmer å leve mer miljøvennlig. Gjør bærekraft til ditt konkurransefortrinn!

Har dere en kundeflate?

Den mest effektive bærekraftsstrategien er
å hjelpe egne kunder bli mer bærekraftige!

Det kombinerer selskapets mål for
økonomisk stabilitet og miljøansvar.

Det styrker båndet dere har med
deres kunder, og øker kundelojalitet!

Våre løsninger

Ducky Data API

Konverter
forbruksdata

Beregn klimafotavtrykket til kundene dine ut fra data dere allerede har.

Ducky Data API

Oversett klimagassutslipp

Forklar bærekraft til kundene dine ved å gjøre klimagassutslipp til noe håndgripelig.

Ducky Data API

Sammenlign
fotavtrykk

Motiver kundene dine til endring ved å la dem sammenligne sitt fotavtrykk med andre.Hvordan fungerer det?

En kundeflate

En kundeflate

En digital flate som kunder eller medlemmer bruker jevnlig, for eksempel nettbank, en app eller ‘min side’.

Anonayme data

Anonyme Data

Klimadata

Klimadata

Ducky DataKlimadata API

  • Konverter forbruksdata
  • Oversett klimagassutslipp
  • Sammenlign fotavtrykk
Folkets Fotavtrykk:en nasjonal samarbeidsplattform

Folkets Fotavtrykk:en nasjonal samarbeidsplattform

Som Ducky Data Partner oppfordres dere til å dele data tilbake til et nasjonalt forbruksbasert klimaregnskap for alle nabolag i Norge og snart verden. Deres kunder kan dermed bidra i en nasjonal dugnad for å få ned våre utslipp. Dugnaden vil gi ekstra motivasjon for å se klimadata i deres tjenester og kundene vil trenge deres hjelp til å redusere fotavtrykket.

Les mer om Folkets Fotavtrykk

Folkets Fotavtrykk:en nasjonal samarbeidsplattform

Folkets Fotavtrykk:en nasjonal samarbeidsplattform

Som Ducky Data Partner oppfordres dere til å dele data tilbake til et nasjonalt forbruksbasert klimaregnskap for alle nabolag i Norge og snart verden. Deres kunder kan dermed bidra i en nasjonal dugnad for å få ned våre utslipp. Dugnaden vil gi ekstra motivasjon for å se klimadata i deres tjenester og kundene vil trenge deres hjelp til å redusere fotavtrykket.

Les mer om Folkets Fotavtrykk

Ducky Data API

Sparebank SMN

SpareBank 1 SMN har laget en løsning hvor enkeltpersoner kan få oversikt og innsikt i sitt eget klimafotavtrykk ved å oversette banktransaksjoner til klimafotavtrykk.

Løsningen heter Mitt Klimaspor og er nå tilgjengelig i digitalbanken i en beta-versjon.

Løsningen skal bevisstgjøre forbrukere gjennom å hjelpe de til å forstå hva som skaper utslipp og forstå hvordan enkle adferdsendringer kan skape reduksjon i klimafotavtrykk.

Les mer om Mitt Klimaspor

Ducky Data API

FjordKraft

Fjordkraft ønsker å hjelpe sine kunder å redusere sine energifotavtrykk ved å omregne deres strømforbruk til CO2-ekvivalenter, tilgjengelig for kunden i Fjordkraft-appen. Ducky leverer Educate tjenesten, som regner CO2e om til noe annet forståelig, samt gode tips for brukerne.

Denne løsningen skal hjelpe kundene til en enklere og mer klimavennlig hverdag ved å forklare og visualisere deres energifotavtrykk.

Les mer om Ditt Energifotavtrykk

Ducky Data API

Watnn

Wattn er stolt partner i Folkets Fotavtrykk og skal samarbeide med det offentlige, næringslivet og innbyggerne for å nå sine klimamål. Til høsten lanserer de sin klimakalkulator, som vil gi forbrukeren innsikt i sitt klimafotavtrykk. Kalkulatoren vil også være bevisstgjørende rundt hvordan man med små grep kan få et mer klimavennlig forbruk.

Les mer om Wattn

Dette sier våre kunder om oss

Knut Eilif Halgunset
Ducky Data API

Vårt felles fotavtrykk må reduseres. Enkeltpersoner ønsker å bidra, men vet ikke hvordan. Som bank, energiselskap eller som en annen næringslivsaktør har du muligheten til å være med å vise veien i det grønne skiftet.

Med vår data og kompetanse kan du bygge innovative kundetjenester knyttet opp mot din kjernevirksomhet.

Det viktigste din virksomhet kan gjøre er å mobilisere kundemassen og gjøre det enklere for dem å leve bærekraftig. Både for verden og for din bedrift. I fremtiden vil det viktigste konkurransefortrinnet være å ha bærekraft som kjerneverdi i organisasjonen, og de som klarer å innovere på disse områdene vil stå igjen som vinnere.

Da dere kjenner deres kunder og medlemmer best, er dere i den beste posisjonen til å hjelpe dem til å ta de riktige valgene, som både resulterer i økt kundelojalitet og en bedre verden.


Ducky Data leverer fotavtrykksdata med norsk data og husholdninger lagt til grunn. Våre avanserte beregninger er laget i samarbeid med NTNU og Asplan Viak, og vi oppdaterer stadig modellen våre.


Vi tilbyr flere API endepunkter samt ekspertise innenfor klimakommunikasjon som du kan bruke til å lage tjenester i dine digitale flater, relatert til ditt kjernevirksomhet.

Våre utviklingspartnere

Ducky samarbeider med ledende fagområder for å utvikle verdens mest avanserte klimakalkulator. Vårt felles mål er å skape et effektivt verktøy i klimakampen for å nå FNs bærekraftsmål.

Ducky AS

“Profit for good” stiftet for å takle klimaendringene og truslene de har mot miljøet.

Asplan Viak

Ledende konsulentbyrå for klimaregnskap på fylkes- og kommunenivå.

tietoEvry

Spesialist innen datalagrind, sikkerhet og analyse.

Forksningsradet

Utviklet med støtte fra Forskningsrådet.

 Ducky Data

72% av dagens forbrukere ønsker å bli mer miljøvennlige. Vil du vite hvordan Ducky Data kan bidra til å hjelpe deres kunder med nettopp dette?

I media

Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte.

Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte.

Ducky bruker innovative grep for å finne ut hvor miljøvennlig vi egentlig er. Forsknings-rådet bidrar med millioner, og norske …

Les mer

Bankkontoen avslører co2-utslippene dine

Bankkontoen avslører co2-utslippene dine

220 000 bankkunder i Midt-Norge kan nå sjekke klimagassutslippene sine fra bankkontoen. Pengebruken din blir regnet om til utslipp.

Les mer

Slik går vi fra grønt snakk til løsninger for folk flest

Slik går vi fra grønt snakk til løsninger for folk flest

Ved hjelp av trøndersk teknologi og innovasjon skal vi være et av de viktigste lokale lokomotivene inn i det grønne skiftet.

Les mer