Klimaverktøyet verden trenger

Bruk klimadata for å hjelpe dine kunder med å ta bærekraftige valg

Klimaverktøyet verden trenger

Bruk klimadata for å hjelpe dine kunder med å ta bærekraftige valg

72% av befolkningen sier de vil leve mer bærekraftig*.

De vet bare ikke hvordan.

*Kilde: Ipsos / World Economic Forum global survey Sept 2020

Vi vet hvordan!

Har dere en kundeflate? Da kan vi gjennom vårt API, Ducky Data, hjelpe deres kunder å leve mer miljøvennlig, og gjøre bærekraft til deres konkurransefortrinn!

Ducky Data

Den mest effektive bærekraftsstrategien er å hjelpe egne kunder bli mer bærekraftige!

Ducky Data

Det kombinerer selskapets mål for økonomisk stabilitet og miljøansvar.

Ducky Data

Og det styrker båndet dere har med deres kunder, og øker kundelojalitet!

Vi vet hvordan!

Vårt felles fotavtrykk må reduseres. Enkeltpersoner ønsker å bidra, men vet ikke hvordan. Som bank, energiselskap eller som en annen næringslivsaktør har du muligheten til å være med å vise veien i det grønne skiftet.

Med vår data og kompetanse kan du bygge innovative kundetjenester knyttet opp mot din kjernevirksomhet.

Det viktigste din virksomhet kan gjøre er å mobilisere kundemassen og gjøre det enklere for dem å leve bærekraftig. Både for verden og for din bedrift. I fremtiden vil det viktigste konkurransefortrinnet være å ha bærekraft som kjerneverdi i organisasjonen, og de som klarer å innovere på disse områdene vil stå igjen som vinnere.

Da dere kjenner deres kunder og medlemmer best, er dere i den beste posisjonen til å hjelpe dem til å ta de riktige valgene, som både resulterer i økt kundelojalitet og en bedre verden.


Ducky Data leverer fotavtrykksdata med norsk data og husholdninger lagt til grunn. Våre avanserte beregninger er laget i samarbeid med NTNU og Asplan Viak, og vi oppdaterer stadig modellen våre.


Vi tilbyr flere API endepunkter samt ekspertise innenfor klimakommunikasjon som du kan bruke til å lage tjenester i dine digitale flater, relatert til ditt kjernevirksomhet.

Hvordan fungerer det?

Kundeflate

Dere har

en kundeflate

En digital flate som kunder eller medlemmer bruker jevnlig, for eksempel nettbank, en app eller ‘min side’.

API

Vi har

en datastrøm (API)

En teknisk løsning som lar Duckys endepunkter (beriket med vår database, algoritmer og beregninger) snakke sammen med deres tjenester.

Anonyme data

Dere sender oss

anonyme data

Med samtykke fra den enkelte sendes anonyme data til Ducky, for eksempel hvor mye penger som er brukt innen ulike varekategorier i butikken.

Klimadata

Dere får tilbake

klimadata

For eksempel hvor mye klimagasser som slippes ut per brukte krone, oversettelse av klimagasser til kilometer kjørt med bil og sammenligning med gjennomsnittlig fotavtrykk i kommunen din.

Våre løsninger

Konverter

Konverter

Beregn klimafotavtrykket til kunder eller medlemmer ut fra data dere allerede har, for eksempel banktransaksjoner eller energibruk.

Oversett

Oversett

Lær opp kunder eller medlemmer i bærekraft ved å forklare klimagasser som noe mer håndgripelig, for eksempel avstand kjørt med bil.

Sammenlign

Sammenlign

Hjelp dine kunder eller medlemmer med å forstå sitt personlige klimafotavtrykk og hvordan dette ligger an i forhold til andre.

Vil du være den neste til å innovere på bærekraft? Se utvalgte case studies fra Ducky sine kunder som allerede tatt i bruk Ducky Data!

Sparebank SMN

SpareBank 1 SMN har laget en løsning hvor enkeltpersoner kan få oversikt og innsikt i sitt eget klimafotavtrykk ved å oversette banktransaksjoner til klimafotavtrykk.
Løsningen heter Mitt Klimaspor og er nå tilgjengelig i digitalbanken i en beta-versjon.
Løsningen skal bevisstgjøre forbrukere gjennom å hjelpe de til å forstå hva som skaper utslipp og forstå hvordan enkle adferdsendringer kan skape reduksjon i klimafotavtrykk.

Les mer om Mitt Klimaspor

FjordKraft

Fjordkraft ønsker å hjelpe sine kunder å redusere sine energifotavtrykk ved å omregne deres strømforbruk til CO2-ekvivalenter, tilgjengelig for kunden i Fjordkraft-appen. Ducky leverer Educate tjenesten, som regner CO2e om til noe annet forståelig, samt gode tips for brukerne.

Denne løsningen skal hjelpe kundene til en enklere og mer klimavennlig hverdag ved å forklare og visualisere deres energifotavtrykk.

Les mer om Ditt Energifotavtrykk

Watnn

Wattn er stolt partner i Folkets Fotavtrykk og skal samarbeide med det offentlige, næringslivet og innbyggerne for å nå FN sine klimamål. Til høsten skal det lanseres en klimakalkulator for Wattn kunder, som skaper bevisstgjøring rundt klimafotavtrykket.

Les mer om Wattn

Dette sier våre kunder om oss

Folkets Fotavtrykk – en nasjonal samarbeidsplattform

Som Ducky Data Partner oppfordres dere til å dele data tilbake til et nasjonalt forbruksbasert klimaregnskap for alle nabolag i Norge og snart verden. Deres kunder kan dermed bidra i en nasjonal dugnad for å få ned våre utslipp. Dugnaden vil gi ekstra motivasjon for å se klimadata i deres tjenester og kundene vil trenge deres hjelp til å redusere fotavtrykket.

Folkets Fotavtrykk - en nasjonal samarbeidsplattform

I 2030 må vi i snitt globalt leve med et fotavtrykk på 3 ton CO2e for å ha mulighet til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. I Norge i dag er tallet ca 14 tonn og vi har dermed en lang og spennende vei å gå. Vi er likevel optimistisk da det er ganske enkelt å kutte utslipp dersom vi jobber mot felles mål og tar de lavthengende fruktene først.

Med Folkets Fotavtrykk vil både nasjonale og lokale myndigheter kunne bruke Folkets Fotavtrykk kartet til å inkludere forbruksbaserte klimadata i klimaplaner og sette en retning for oss alle. For å lykkes må politikerne sette klima og forbruk øverst på dagsordenen, næringsliv må omstilles raskt for å gi oss tilgang til bærekraftige varer og tjenester og innbyggere må endre vaner. Summen av disse endringene vil til enhver tid vises i et verdensledende klimakart som utvikles i Norge og spres raskt internasjonalt fra 2022.

Bidra til å gjøre en stor forskjell ved å bruke data til å påvirke deres kunder og/eller bidra til å dele data for å oppdatere kartet for å vise fremgang. For å få et komplett bilde over fotavtrykket og for å kunne se effektivt kost-nytte av ulike klimatiltak trenger vi data partnere fra de fleste bransjer.
Sammen kan vi endre verden!

Les mer om Folkets Fotavtrykk

Våre utviklingspartnere

Ducky samarbeider med ledende fagområder for å utvikle verdens mest avanserte klimakalkulator. Vårt felles mål er å skape et effektivt verktøy i klimakampen for å nå FNs bærekraftsmål.

Ducky AS

“Profit for good” stiftet for å takle klimaendringene og truslene de har mot miljøet.

Asplan Viak

Ledende konsulentbyrå for klimaregnskap på fylkes- og kommunenivå.

tietoEvry

Spesialist innen datalagrind, sikkerhet og analyse.

Forksningsradet

Utviklet med støtte fra Forskningsrådet.

 Ducky Data

Lurer du på hvordan du kan bruke Ducky Data for å hjelpe deres kunder å bli mer miljøvennlige, som samtidig vil skape et konkurransefortrinn basert på hva 70% av dagens forbrukere etterspør?

I media

Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte.

Miljøstartupens nye storprosjekt: Bruker bankkontoen til å beregne klimautslippene til den enkelte.

Ducky bruker innovative grep for å finne ut hvor miljøvennlig vi egentlig er. Forsknings-rådet bidrar med millioner, og norske …

Les mer

Bankkontoen avslører co2-utslippene dine

Bankkontoen avslører co2-utslippene dine

220 000 bankkunder i Midt-Norge kan nå sjekke klimagassutslippene sine fra bankkontoen. Pengebruken din blir regnet om til utslipp.

Les mer

Slik går vi fra grønt snakk til løsninger for folk flest

Slik går vi fra grønt snakk til løsninger for folk flest

Ved hjelp av trøndersk teknologi og innovasjon skal vi være et av de viktigste lokale lokomotivene inn i det grønne skiftet.

Les mer