Løsninger >

Konverter

Beregn klimafotavtrykket til kunder eller medlemmer ut fra data dere allerede har, for eksempel banktransaksjoner eller energibruk.

Konverter

Hvordan fungerer det?

Lær opp kundene dine i bærekraft! Om du har informasjon om hvordan en kunde forbruker, kan du oversette dette til et fotavtrykk. Banktransaksjoner, energiforbruk, matvarer eller reiseavstander – alt kan regnes om til klimagass.

Hvordan fungerer det?
  1. Du sender Duckys datastrøm en forspørsel som inneholder anonym informasjon om dine kunder sine vaner og forbruk.
  2. Ducky regner om informasjonen du sender til et fotavtrykk i klimagass-ekvivalenter (CO2e) ved hjelp av vår avanserte klimakalkulator. Fotavtrykket er delt opp i ulike kategorier slik at kunden kan forstå hva fotavtrykket består av.
  3. Du viser fotavtrykket til kunden, slik at de får et forhold til hvordan valgenes deres påvirker klimaet.

Se dokumentasjon

Vi kan konvertere fra…

FORBRUK

FORBRUK

ENERGI

ENERGI

UNDER UTVIKLING

MATVARER

MATVARER

UNDER UTVIKLING

TRANSPORT

TRANSPORT

UNDER UTVIKLING

Case study: Sparebank1 SMN

Først ute med å ta i bruk Ducky Oversett er Sparebank 1 SMN, som i april i år lanserte Mitt Klimaspor i nettbanken, og i dag kan 223.000 midtnorske bankkunder sjekke klimagassutslippene sine fra bankkontoen.


Løsningen skal bevisstgjøre kunder gjennom å hjelpe de til å forstå hva som forårsaker utslipp og forstå hvordan enkle atferdsendringer kan skape reduksjon i personlig klimafotavtrykk.

Slik fungerer Mitt Klimaspor i tre, enkle steg

  1. Sparebank 1 SMN kategoriserer innkjøp automatisk i ulike kategorier, som for eksempel dagligvarer, bolig, bil og transport, kafè og restaurant, og ferie og fritid, og sender anonym informasjon om forbruk til Ducky.
  2. Ducky beregner fotavtrykk per kategori ved å gange sammen penger brukt med en faktor som forteller oss hvor mye hver kategori slipper ut. Dataene som brukes er basert på analyser om klimagassutslippene skapt av all aktivitet i den norske økonomien – vi vet ikke nøyaktig hva du har i handlekurven, men vi vet hva gjennomsnittsskronen brukt på mat skaper av utslipp.
  3. Ducky sender fotavtrykkstallene tilbake til Sparebank 1 SMN, som de igjen tilgjengeliggjør i tjenesten Mitt Klimaspor til sine kunder.
Sparebank SMN

Vi presiserer at det bare er kundes som selv skal kunne se sine egne personlige utslippstall, men at myndigheter og andre som ønsker å analysere store samfunnstrender vil få tilgang til dataene på et anonymisert, aggregert nivå.

Les mer om Mitt Klimaspor

Contact

Lurer du på hvordan du kan bruke Ducky Data for å hjelpe deres kunder å bli mer miljøvennlige, som samtidig vil skape et konkurransefortrinn basert på hva 70% av dagens forbrukere etterspør?