Våre løsninger

Konverter forbruksdata

Beregn klimafotavtrykket til kundene dine ut fra data dere allerede har.

Konverter

Hvordan fungerer det?

Lær opp dine kunder eller medlemmer i bærekraft! Konverter informasjon om hvordan dine produkter og tjenester blir brukt til et klimafotavtrykk. Banktransaksjoner, energiforbruk, matvarer eller reiseavstander – alt kan regnes om til klimagasser.

Hvordan fungerer det?
  1. Med brukerens samtykke sender du anonymisert informasjon om bruk av produkter og tjenester til Konverter-endepunktet. For eksempel banktransaksjoner per kategori eller total energibruk i hjemmet.
  2. Ved hjelp av vår avanserte klimakalkulator konverteres informasjonen du sender til et komplett fotavtrykk i klimagass-ekvivalenter (CO2e) per bruker. Fotavtrykket er delt opp i ulike kategorier slik at brukeren kan forstå hva det består av, men er selvfølgelig mest nøyaktig og relevant i kategoriene der du har mest data.
  3. Du viser det komplette klimafotavtrykket eller fotavtrykket for en foretrukket kategori til kunden, slik at de får et forhold til hvordan personlige valg kan påvirke klimaet. Det er også mulig å gå ned i underkategorier der hvor dere har god data.

Se dokumentasjon

Vi kan konvertere brukerdata fra…

FORBRUK

FORBRUK

ENERGI

ENERGI

UNDER UTVIKLING

MATVARER

MATVARER

UNDER UTVIKLING

TRANSPORT

TRANSPORT

UNDER UTVIKLING

Case study: Sparebank1 SMN

Først ute med å ta i bruk Ducky Oversett er Sparebank 1 SMN, som i april i år lanserte Mitt Klimaspor i nettbanken, og i dag kan 223.000 midtnorske bankkunder sjekke klimagassutslippene sine fra bankkontoen.


Løsningen skal bevisstgjøre kunder gjennom å hjelpe de til å forstå hva som forårsaker utslipp og forstå hvordan enkle atferdsendringer kan skape reduksjon i personlig klimafotavtrykk.

Slik fungerer Mitt Klimaspor i tre, enkle steg

  1. Sparebank 1 SMN kategoriserer innkjøp automatisk i ulike kategorier, som for eksempel dagligvarer, bolig, bil og transport, kafè og restaurant, og ferie og fritid, og sender anonym informasjon om forbruk til Ducky.
  2. Ducky beregner fotavtrykk per kategori ved å gange sammen penger brukt med en faktor som forteller oss hvor mye hver kategori slipper ut. Dataene som brukes er basert på analyser om klimagassutslippene skapt av all aktivitet i den norske økonomien – vi vet ikke nøyaktig hva du har i handlekurven, men vi vet hva gjennomsnittsskronen brukt på mat skaper av utslipp.
  3. Ducky sender fotavtrykkstallene tilbake til Sparebank 1 SMN, som de igjen tilgjengeliggjør i tjenesten Mitt Klimaspor til sine kunder.
Sparebank SMN

Vi presiserer at det bare er kundes som selv skal kunne se sine egne personlige utslippstall, men at myndigheter og andre som ønsker å analysere store samfunnstrender vil få tilgang til dataene på et anonymisert, aggregert nivå.

Les mer om Mitt Klimaspor

Contact

Prisen vil være avhengig av bedriftens størrelse (antall kunder) og hvorvidt Ducky må tilpasse APIet og løsningen til deres system. Her er vi mer en behjelplige og imøtekomende.