Våre løsninger 

Sammenlign fotavtrykk

Motiver kundene dine til endring ved å la dem sammenligne sitt fotavtrykk med andre.

Sammenlign

Hvordan fungerer det?

La dine kunder eller medlemmer sammenligne sitt klimafotavtrykk med andre. Fotavtrykket er brutt ned i kategorier slik at man ser hvor man gjør det bedre enn normalt og hvor man kan legge inn ekstra innsats!

Hvordan fungerer det?
  1. Velg hva slags sammenligning du vil ha. Det kan være med en gjennomsnittlig nordmann, med gjennomsnittet i din kommune, eller med en typisk person innen samme aldersgruppe.
  2. Med brukerens samtykke sendes relevante opplysninger anonymt til Sammenlign-endepunktet, for eksempel boligstørrelse og familiesammensetning. Brukerne kan også svare på spørsmål om sine vaner for å få en mer nøyaktig beregning.
  3. Få returnert brukerens klimafotavtrykk og et valgt gjennomsnittstall til sammenligning. Fotavtrykket er brutt ned i kategorier som mat og transport slik at brukerne kan se akkurat hvor de avviker fra gjennomsnittet.

Se dokumentasjon

Case study: Enova

Enova er et statlig foretak som blant annet deler ut midler til private husholdninger for energitiltak i boligen. Enova ønsker at flere privatpersoner skal søke støtte og gjennomføre effektive energitiltak i sin bolig. Målet med å bruke Ducky Data var å gjøre Enovas nye nettsider mer relevante og konkrete for brukere, og inspirere dem til å redusere sitt klimafotavtrykk.

Privatpersoner kan gå inn på Enovas klimakalkulator for se hvordan de ligger an. Etter å ha svart på noen spørsmål viser klimakalkulatoren hvor mye klimagasser (kgCO2e) som slippes ut som følge av alt det du gjør i løpet av et år – alt fra å varme opp huset til å kjøre bil. Du får også vite hvilket klimafotavtrykk du har sammenlignet med andre som har tilnærmet lik husholdning som deg, og hva det betyr i detalj for energibruk i hjemmet.

Slik fungerer Enovas klimakalulator:

  1. Brukeren svarer på åtte spørsmål på Enovas nettsider, blant annet om boligtype, inntekt og transportvaner.
  2. Duckys Sammenlign-endepunkt mottar anonyme opplysninger og sender tilbake klimafotavtrykk fordelt på kategorier samt gjennomsnittlig klimafotavtrykk for boligtypen
  3. Enova presenterer klimafotavtrykket til brukeren og fokuserer på kategorien for energi og mulige energisparetiltak.
Contact

Lurer du på hvordan du kan bruke Ducky Data for å hjelpe deres kunder å bli mer miljøvennlige, som samtidig vil skape et konkurransefortrinn basert på hva 70% av dagens forbrukere etterspør?